Ai mua đêm tôi bán đêm cho
Tiền tôi không lấy, lấy bâng quơ
Lấy em, hơi ấm đêm hôm trước
Không được, đành ôm cái phạc phờ


Lời bình: Kim Diệu Hương