25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/04/2008 04:23, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 22/04/2008 02:53

Đời thơ vắt qua hai thế kỷ
Ngó lời còn vương,
           bóng chữ còn đầy
Đau đớn mấy ai hay
                      một đời phu chữ
Kẻ hậu sinh vô phúc
            chưa được diện kiến Người
Mở cuốn thơ
                chỉ thấy nụ cười
                                  sáng rỡ

Vĩnh biệt Người
                     cõi đời
Mãi có Người
                     cõi chữ!