Hoa nở giữa đông
Tia nắng trong lòng
Nụ cười giấu kỹ
Một ngày hoan hỉ
Bừng lên

Hoa nở cho người
Thoắt đã tàn rồi
Nắng xin ủ lại
Nụ cười còn mãi
Ấm môi

Hoa nở vì tôi?
Tôi cười vì ai?


25-1-08 TA