Mẹ ơi, con dặn
Mẹ để ý này:
Chiếc bút cầm tay
Đừng bôi ra áo

Mẹ ơi, con dặn
Mẹ tô nhẹ nhàng:
Tô dọc, tô ngang
Trong hình thôi nhé!

Ơ kìa, kìa mẹ
Mẹ tô ra ngoài
Như thế là sai
Mẹ cần cố gắng!

Ngoài sân hạt nắng
Rơi đầy từ lâu
Dạy mẹ tô màu
Bé làm... cô giáo!