Mùng 8 tháng 3
Mệt ghê bố nhỉ?
Xung quanh chúng ta
Bao nhiêu bạn gái!

Tặng hoa người này
Người kia tự ái
Mà không tặng ai
Ngại ơi là ngại!

Con làm cho mẹ
Được một món quà
Thì mẹ lại bảo:
Nên dành tặng bà!

Bao giờ con lớn
Có "Phây Búc" rồi
Cùng lúc con chúc
Được cả trăm người!