Eo ơi, mình cũng ở Nga bao năm mà ko nặn ra câu nào hay như những câu thơ trong này đâu nhá. Qua con mắt nhà thơ thấy cái gì cũng thơ, cũng mộng, cũng lãng cũng mạn hết. Đẹp lắm!