Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Pär Fabian Lagerkvist

15.00
1891-1974, Thuỵ Điển
5 bài thơ, 1493 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/07/2007 08:10

Sonja Åkesson

1926-1977, Thuỵ Điển
2 bài thơ, 595 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 23/08/2015 10:39

Tomas Tranströmer

15.00
1931-?, Thuỵ Điển
83 bài thơ, 6220 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/07/2007 08:01

Verner von Heidenstam

1859-1940, Thuỵ Điển
5 bài thơ, 644 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 26/08/2015 11:25

Werner Aspenström

1918-1997, Thuỵ Điển
12 bài thơ, 760 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/08/2015 15:25

Trang trong tổng số 2 trang (15 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]