Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 27/04/2015 11:04

Đã thành kỷ niệm rồi
Xin đừng về gặp gỡ
Gặp làm chi dang dở
Cuộc đời còn dài đâu!

Đã thành kỷ niệm rồi
Xin đừng là day cứa
Hãy nhận làm hai nửa
Hai phía đời cô đơn


Nguồn: Đau cùng ngọn lửa (thơ), Thuý Bắc, NXB Hội nhà văn, 1992