Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 29/04/2015 08:09

Tôi thường sống bằng tưởng tượng
Bằng kỷ niệm
Với biết mấy những gương mặt bè bạn thân thương
Đằm thắm hồn nhiên say đắm yêu tin
Chưa phút nhạt nhoà ký ức

Sao bây giờ tất cả lại trầm tư
Tất cả nghĩ suy hằn lên vừng trán
Chúng ta già cả rồi chăng?

Lớp chúng mình ai ở giữa "Trung gian"
Có nổi loạn tâm hồn khi phản bạn
Có thấy đằng sau những lần cố lẫn!

Tôi giận giác quan mình
Cứ phân biệt luôn luôn
Những gương mặt phởn phơ
Những gương mặt suy tư
Đam đuổi nỗi đăm chiêu bè bạn
Mà tôi tin không lẫn lộn bao giờ


1998
Nguồn: Thuý Bắc, Đau cùng ngọn lửa (thơ), NXB Hội nhà văn, 1992