Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 27/04/2015 08:28

Có thể em loài hoa không đậu quả
Chín trên tay anh như ảo vọng thuở ban đầu

Em lo rồi
Anh có thể khổ đau
Khi em phải ra đi cùng ngọn lửa


Nguồn: Đau cùng ngọn lửa (thơ), Thuý Bắc, NXB Hội nhà văn, 1992