Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 28/04/2015 18:18

(Gửi Hoa Đỏ)

Bạn dặn muối mơ
Mơ ứa nước tràn bình
Hội chùa Hương vào xuân, bạn bận

Xuân đã qua
Hạ hết nắng
Sang thu
Tôi cứ đợi sao người mãi vắng


Nguồn: Đau cùng ngọn lửa (thơ), Thuý Bắc, NXB Hội nhà văn, 1992