23.00
Nước: Lào
1 bài thơ
Tạo ngày 27/11/2008 08:57 bởi hongha83
Thongkham Onemanisone (1949-) là nhà trí thức Lào. Đỗ tiến sĩ văn học Pháp. Chuyên sáng tác thơ văn. Chủ tịch Hội Nhà Văn Lào từ 1990-1996. Từng phụ trách văn học và văn hoá quần chúng thuộc Bộ Thông Tin Văn Hoá Lào. Đoạt giải thưởng văn học Đông Nam Á (S.E.A. Write Award)năm 1998. Sáng tác thơ bằng tiếng Lào và tiếng Pháp.

Nguồn: Hương sắc bốn phương (thơ dịch)/ NXB Hội Nhà Văn, 2002.