Nếu yêu, hát, cả đêm ngày
Đôi ta bỏ cuộc sống này dửng dưng,
Giống nguyên tử múa trong chùm,
Như phù du lướt qua dòng suối xa,

Hè hoa nở, để thở ra
Ngọt ngào tan biến, lìa xa cõi trần--
Bên nhau chẳng nghĩ, xa gần,
Em và anh phút ân cần thoáng qua!

Chẳng nguyên tử nào kiêu sa,
Phù du nào lại nhảy qua nhẹ nhàng,
Hoa hè chẳng trộn tiếng than,
Thật gần, như chúng mình đang thật gần!