Khi em vào tối, dường như
Một vòng sáng tạo mới từ nơi em;
Mặt trời ánh toả đẹp thêm,
Âm thanh đàn luyến dịu êm thêm đầy.
Chỉ mình anh thấy em đây,
Và nghe cả tiếng thở dài của em,
Bài ca anh viết trong tim,
Dành riêng tất cả--khi đêm em về.

Khi em vào tối, chẳng hề
Đau buồn mang đến não nề hồn anh;
Riêng anh nghĩ--có thể thành
Nhưng niềm vui chốn chỉ dành em thôi?
Đời dường phí phạm làn hơi,
Xa em, anh chỉ còn hơi thở dài;
Và chết--ngay, cái chết này
Ngọt ngào quá, nếu đêm nay em vào.