Hoa hồng nhỏ tặng em, sương óng ánh,
Là hoa yêu của chim mộng ngọt ngào,
Ai, hay trăng, khiến em ửng má đào,
Rung trên lá tiếng ca anh hoang dại.

Hoa hồng nhỏ, cho đời em lấy lại
Hơi thở thật dài em sẽ mượn vay;
Thổi vào hồn em nốt nhạc thiên thai,
Có con chim mộng ngọt ngào ve vãn.