Giữ hoài đôi mắt đó cho anh,
Chớ để xa anh sao nỡ đành:
Khi bên người khác đều toả sáng,
Rồi nghĩ rằng mắt xoáy vào anh.

Đôi môi ấy giờ có đổi trao
Gửi gấm lời ca thương ngọt ngào,
Khi giọng dường như thơ ngây quá,
Rồi nghĩ rằng đem tiếng thở trao.

Hãy làm cho tim em héo hon,
Nếu khi tất cả nơi em còn
Điểm trang lại mình cho quyến rũ,
Là lúc em nghĩ về anh hơn.