Ở đâu, em cũng bình an;
Cầu mong cuộc sống em mang mùa hè,
Trong em ước vọng vỗ về
Hãy cười trên lối đê mê nắng đầy!
Nếu buồn lặng sẽ tan bay,
Xin cho nước mắt phôi phai nhẹ nhàng,
Chỉ là như thoáng mưa xuân,
Nụ cười theo đó thêm phần lung linh.

Thời gian ai nỡ bạc tình
Ngày qua làm mất niềm tin trọn đời
Em đành năm tháng nhẹ trôi,
Cũng không làm nát hoa rơi xuống đời.
Nửa trong hồn nửa nắng phơi
Đường vinh hoa vẫn trên đời đó thôi.
Mong bên kia có mặt trời
Cuối cùng sẽ gặp ánh ngời của em!