Những đêm nhạc, đêm yêu thương,
Chóng tàn, mà lại hay thường nhớ dai
Khi mình dạo dưới trăng phai,
Hồn yêu môi chất hết bài tình ca.

Khi đàn thâu lại cho ta
Cả hồn anh với thật thà trao em;
Nụ cười đó bài ca khen--
Đáng bằng năm của tuổi tên anh rồi!

Những đêm nhạc, đêm cao sang,
Ngập tràn vui thú miên man ngọt ngào--
Niềm vui đó, dịu như sao,
Trong khi bóng dáng bên bờ mông lung.

Những giờ vui khác chung chung
Từ trong ký ức mịt mùng tôi bay,
Ánh sao đó, chốn trang đài,
Không chùm, một lá lạc loài chết thôi!