Chưa có đánh giá nào
Nước: Mỹ
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Fred Marchant (1 bài)
- Dolly Parton (1 bài)
- Aaron Fogel (1 bài)
- Yusef Komunyakaa (1 bài)
- Lydia Davis (3 bài)
Tạo ngày 07/01/2009 02:46 bởi hongha83
Thomas Lux sinh năm 1946 ở Northampton, Massachusetts. Tốt nghiệp Đại học Emerson ở Boston. Là nhà thơ được hưởng phụ cấp từ Quỹ Guggenheim và Quỹ Nghệ thuật Quốc gia của Quốc hội Hoa Kỳ. Tác giả những tập thơ: Phố Đồng hồ (2001), Chỗ đưa nôi (2004)...

Nguồn: Tạp chí Văn học nước ngoài (số 6-2008)/ Hội Nhà Văn Việt Nam.