họ căm ghét người làng tôi
nếu được họ đã lấy búa đóng đinh
vào đầu chúng tôi, vì gặp họ mà không ngả mũ
đã cột tay chúng tôi vào gáy
vì gặp họ không chìa tay ra
Cóc sợ, chúng tôi bỏ con chuột chết
vào giếng nước ăn, bỏ vụn thuỷ tinh vào bột bánh làng họ
Răng đối răng, mắt đối mắt
Họ cắt cổ một con giai làng tôi
chúng tôi thay nhau tẩn con gái làng họ
Họ đặt cạm bẫy trên ruộng làng tôi
Chúng tôi đáp trả ngay tắp lự
Chúng tôi luyện chim ăn hết lúa làng họ
Họ thả bồ câu  tha thuốc nổ sang
Mắt đối mắt, răng đối răng
Chúng tôi cóc thèm mua cừu làng họ
họ ngưng nhập về gối đệm làng tôi
Chúng tôi chế nhạo những nhà thơ hay nhất làng họ
đến khi việc đó hiệu nghiệm
chúng tôi nhảy múa theo kiểu làng họ
Không chịu nổi, họ bèn nguyền rủa:
"Thần hoàng làng ngươi là đồ hủi chết mòn"
Mắt đối mắt, răng đối răng
Đã mười nghìn năm ,đã một vạn năm
Những năm tồi tàn, những năm tuyệt diệu


Nguồn: Tạp chí Văn học nước ngoài (số 6-2008)/ Hội Nhà Văn Việt Nam.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)