Chiều hôm đang toả nhẹ
Mặt trời lặn, nghỉ rồi
Đàn quạ khoang vung cánh
Bay về tổ một thôi
“Oang oang” đàn quạ ngang trời
“Nhủ rằng đến lúc muôn loài nghỉ tay!”

Ngàn hoa vội khép cánh
Khóm thược dược say sưa
Bụi tầm xuân chìm đắm
Im lìm trong giấc mơ
Hoa thơm đỏ dưới đêm mờ
Muôn loài nay đã đến giờ nghỉ ngơi!

Con bướm buồn ngủ rũ
Đã cúp cánh đậu im
Đàn ong đang về tổ
Vắng lặng không lời chim
Việc xong tổ đã ấm êm
Muôn loài đến phút đắm chìm trong mơ!

Có con ngựa thồ nhỏ
Công cán đã xong xuôi
Theo dốc xuống đồi cỏ
Tế một mạch dông dài
Cắm đầu tung vó chạy hoài
Giờ đây là lúc muôn loài ngủ yên!

Ngủ đi thôi vạn vật
Ngủ say thoả thích đời
Mê man trong kỳ mộng
Cho đến sáng thì thôi
Nói chi nhiều nữa, tối rồi
Giờ đây là lúc muôn loài ngủ yên!


Nguồn: Anh hoa (thi ca Anh-Mỹ), Hà Bỉnh Trung dịch, NXB Đỗ Hà, 1964
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)