Khi anh nhìn trong mắt em
Thấy ra một khoảng ở trên thiên đường
Đời anh từ trước chưa từng
Tình yêu toả sáng trong rừng sắc hương
Tình yêu toả sáng ta luôn
Tin - Rằng tình đã không còn viển vông

Tình yêu tựa chiếc cầu vồng
Tình nâng lên xuống bềnh bồng trong em
Hào quang phía sau bóng đêm
Cho em biết anh chẳng thèm đi đâu
Nhìn cầu vồng ở trên cao
Hứa rằng em sẽ không bao giờ buồn
Để rơi lệ chốn thiên đường

Từng giờ từng phút
Cảm hương em dành
Tìm em, suốt cuộc đời anh
Anh che em trước hào quang mặt trời
Cầm tay em giữ chặt người
Nếu mưa rớt giọt - Làm trời âm u