Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/09/2020 10:18, số lượt xem: 38

Buổi sáng vườn thu đẹp sững sờ
Không gian khắp trải áo vàng mơ
Vài tia nắng nhẹ tung mưa bạc
Mấy nhánh cây cong tạo thế vờ
Lá đệm bước chân thôi lạo xạo
Gió ôm cành trụi hết bơ vơ
Giao hoà trời đất tình trong cảnh
Buổi sáng vườn thu đẹp sững sờ.

Tháng 8/2020