Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/09/2020 16:28, số lượt xem: 36

(Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
)

Nếu không có lớp bùn đen
Lấy đâu hoa súng hoa sen tươi hồng?
Ruộng đồng đất trắng nước trong
Lấy đâu nhánh lúa thơm nồng hương quê?
Chớ thấy đen đúa mà chê
Bùn gom tinh tuý mang về tươi xanh
Cũng đừng ghê bùn hôi tanh
Hoa thơm quả ngọt nhờ tanh mùi bùn!

13/7/2019