Đăng ngày 01/10/2020 10:47, số lượt xem: 247

Xác em chết ngắt trên ngọn đồi
Lũ dòi nhòi nhọi móc em ra
Thịt em từng thớ: rơi - rụng - rớt
Mùi xác thơm tình lớt phớt bay
Em đâu hay, mùi hạnh nhân đó
Đẹp tựa dược tình xyanua
Tôi ngó xác em, tình nhân nhỏ
Cho em ngửi đất - nở tình tôi!

Sài Gòn, 3/2019