hoa thinh, hoa héo, hoa bẽ bàng
ai trót sỗ sàng nét dung nhan
khéo khéo vun tay ta bón rượu
say hoa, hoa héo, say người, người tan..

Bến Tre, 3/2020