15.00
Từ khoá: ngạo (13) #ngao (10) thi thiện (42) #thithiện (14)
Đăng ngày 01/10/2020 12:47, số lượt xem: 191

cố chăm hoa tốt, hoa lại héo
hễ tránh sự đời, đời đu - đeo
cái thú thiên thời khéo bạc bẽo
cái tài đức, ấy dễ nhăn nheo..
ngẩng cổ nhìn cao: bé ti tẹo
ngó xuống đâm ngang - thật chán phèo!!
danh vọng phù hoa vỗ tiền béo
cái nghiệp thanh nhàn mấy ai theo?

Bến Tre, 2015