gánh tình xuống chợ nhá nhem tối
chân thơ mỏi nhịp, rảo nhanh lối
hừng đông chấp chớm - bước bước vội
trượt cẳng rớt tình: Nhặt hộ tôi!!

Lâm Đồng, 6/2020