15.00
Từ khoá: ngạo (13) #ngao (10) thi thiện (42) #thithiện (14)
Đăng ngày 02/10/2020 10:53, số lượt xem: 253

biển gợi tình theo phương giao sóng
khi nhạt, khi nồng, lúc trống không
có nghe khi sóng đắp chăn cát
mân mê ve vuốt, bọt bắn tung
bãi bờ rên, sóng khềnh rào rạt
lúc lên ào ạt, xuống miên man
sóng đá lưỡi phọt tràn mõm cát
dư vị ướt át: vị thăng hoa...

Vũng Tàu, 6/2020