lặng lẽ dòng người: một - năm - hai
lên xe, xuống trạm, ai mặc ai
chuyến xe năm ấy vô tình gặp
biết có duyên gì mà vấn vương??

Sài Gòn, 9/2019