Là tập thơ mới đầu tay của Thi-tân, viết trong khoảng 2011-2014. Do là thời kì đầu làm thơ nên câu chữ có thể không hay, cho nên chỉ đăng lên đây để lưu trữ và ghi nhận trưởng thành.

Toàn bộ tập thơ là một trường ca mà các chương được sắp xếp không thứ tự, nội dung được tổng kết ở bài cuối. Một số bài trong tập là thơ dịch từ các bài hát nước ngoài nên không đưa lên Thi viện được.