Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/03/2020 00:49, số lượt xem: 170

Mở làm chi nữa cái đền này
Lạnh khói, tàn nhang, bụi đóng dày
Giếng cạn, ếch còn im từ bấy
Ao khô, thuyền đã mục lâu nay
Khách qua trước cửa không quay mặt
Thần ở trong tranh vẫn nắm tay
Còn mỗi lão từ ngồi góc nọ
Thảng khi lải nhải chuyện hôm rày...

22/3/2020