Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/06/2019 00:51, số lượt xem: 221

Gió sương nhuộm trắng mái đầu,
Đất bùn đỏ má, dãi dầu thắm môi.
Hỏi lòng ai đẹp nhất đời,
Thực lòng chỉ thấy những người cần lao.

30.1.2019