Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/02/2021 21:52, số lượt xem: 146

Chớ vội đi chầu bớ Táo công,
Tết này ông có thấy chi không?
Đèn leo lắt rọi, thưa du khách,
Hoa hắt hiu cười, lạnh gió đông.
Anh thiếu hơi em, con vắng mẹ,
Bạn không thấy bạn, vợ xa chồng.
Thưa giùm Ngọc đế, loài ôn dịch
Còn đến bao giờ có biết không?

2.2021