Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2021 12:41, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Thi Tân vào 23/07/2021 12:54, số lượt xem: 112

相逢昔日故東京、
談笑不聞夜鳥聲。
硬舌難傳楊阮意、
禿翰可載伯鍾情。
騷詞欲說人無在、
好夢當深夜既明。
但望來年梅雨止、
相逢翌日現東京。

Tương phùng tích nhật cố Đông Kinh,
Đàm tiếu bất văn dạ điểu thinh.
Ngạnh thiệt nan truyền Dương Nguyễn ý,
Ngốc hàn khả tải Bá Chung tình.
Tao từ dục thuyết, nhân vô tại,
Hảo mộng đương thâm, dạ kí minh.
Đãn vọng lai niên mai vũ chỉ,
Tương phùng dực nhật hiện Đông Kinh.

Hôm trước gặp nhau ở nơi từng gọi là Đông Kinh,
Nói cười (đến mức) không nghe thấy tiếng chim kêu đêm.
(Dẫu) cái lưỡi cứng khó bày tỏ nỗi lòng Dương Khuê - Nguyễn Khuyến,
(Thì) ngọn bút cùn cũng có thể truyền đạt được tình Bá Nha - Chung Tử Kì.
Lời hay (còn) muốn nói, mà người chẳng còn đó nữa,
Giấc mơ đẹp đang sâu, mà đêm đã sáng rồi.
Chỉ biết ngóng đến sang năm, khi mùa mưa hết,
(Sẽ lại) gặp nhau vào ngày mai, ở nơi đang được gọi là Đông Kinh.