Chưa có đánh giá nào
2 bình luận
Đăng ngày 23/08/2020 09:36, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Thi Tân vào 27/07/2021 21:47, số lượt xem: 230

紙蕉筆刃十年餘、
久上京城始拜師。
四革先鋒存一者、
井中高唱古人詞。

Chỉ tiêu bút nhận thập niên dư,
Cửu thướng kinh thành thuỷ bái sư.
Tứ cách tiên phong tồn nhất giả,
Tỉnh trung cao xướng cổ nhân từ.

Lấy lá chuối làm giấy, que nhọn làm bút hơn mười năm,
Lên kinh thành lâu rồi mới tìm được thầy.
Trong hàng tiên phong của cách mạng lần thứ tư còn một kẻ
Ngồi trong giếng, cao giọng hát lời người xưa.

8.2020

 


 

Ảnh đại diện

Học chữ

Vườn chuối, mười năm tự học hành
Tìm thầy nên đến chốn kinh thành
Thiếu niên hiện đại còn ai đó
Trong giếng, thơ xưa cất giọng ngâm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Học chữ

Bút gai giấy chuối mươi đông,
Sống mòn Kẻ Chợ mới trông thấy thầy.
Cách Tư, tiền tuyến, thằng nầy
Vẫn gào trong giếng những lời người xưa.

與月為朋吾亦月
Chưa có đánh giá nào
Trả lời