Chưa có đánh giá nào
2 người thích
Đăng ngày 17/10/2018 22:00, số lượt xem: 441

Vẫn là
Nhớ quắt nhớ quay
Vẫn là chìm đắm
Ngập say
Dâng trào
Tưởng rằng
Sẽ hết chênh chao
Mùa thương
Chẳng biết khi nào
Mới quên
Ra vào ngơ ngẩn
Vô duyên
Thôi thì
Mình lại ngược lên
Mà tìm
Lục bình hoa tím
Lặng im
Vẫn là chỉ
Vẫn là kim
Vẫn là...

22.9.2018 SH