Chưa có đánh giá nào
3 người thích
Đăng ngày 18/08/2015 23:07, số lượt xem: 400

Nén lòng đợi đến canh thâu
Mong đừng"trăng khuyết dầu hao" gọi là
Bão giông vần vũ sẽ qua
Cây xanh sẽ lại trổ hoa gọi mùa.

18.8.2015 TH