Thiên DuyênNghĩa tình trọn vẹn chẳng thừa vương
Cuộc sống trao ban suốt dặm trường
Nhịp thở tim yêu tràn vạn hướng
Điệu ru mắt nhớ rộn ngàn phương
Ngày say bổn phận niềm vui sướng
Tối lặng tâm tư giấc mến thương
Thiên Chúa trong ta ngày mỗi lớn
Nước non ân toả tựa mây buông.Hồn Biển hoạ tình chung
23/8/2015
Dã Tràng Cát