Chưa có đánh giá nào
4 người thích
Đăng ngày 08/07/2015 21:46, số lượt xem: 327

Thề rằng chẳng viết nữa đâu
Mà sao chẳng thể quên câu quên vần
Bén rồi thơ cứ theo chân
Bỗng thương bỗng nhớ... ngại ngần xa nhau...

30.6.2015 TH