Chưa có đánh giá nào
2 người thích
Đăng ngày 28/08/2015 15:36, số lượt xem: 307

Người ơi ở lại đừng về
Tròng trành sóng vỗ mê li cõi lòng
Tràng An lụa uốn thành dòng
Xoá mờ quá khứ mênh mông biển trào
Sóng xưa còn vỗ lao xao
Hồng hoang một thuở thắm vào núi mây
Nghiêng mình nhũ đá còn say
Mạch dòng sâu vẫn thấm đầy nguyên sơ
Tràng An sao lại hững hờ
Để cho dáng núi ngẩn ngơ sang chiều...

28.8.2015 TH