Tinh mộng thắm dạt dào ấp ủ
Bóng thời gian viễn xứ xa xôi
Trăng thương nguyện ước một lời
Xuôi theo sóng nước chẳng dời đổi thay

Qua năm tháng trời đây với đó
Ôm nỗi niềm vò võ nhớ thương
Ánh vàng phủ bóng hồn sương
Tình sâu nghĩa nặng trọn đường cùng nhau!