Dòng thời gian dần trôi nhưng chẳng thấy
Chỉ ảo hình sống mãi tận tim sâu
Để thẫn thờ, vương vấn , phủ hanh hao
Trời bảng lảng, dạt dào bao nỗi nhớ!