Khi thật vui hay thật buồn thì thích ở ngoài sân hay trong nhà
Đấy không phải là một câu thơ
Tóc còn đen mà làm quan rất to
Đấy cũng không phải là một câu thơ
Mẹ ta mất đã hơn mười năm rồi
Không biết chân trái của người đã khỏi đau chưa
Người mang theo những câu thơ mà mình mong ước
Giờ thì lên đỉnh niềm vui hay xuống đáy nỗi buồn
Những câu thơ kia cũng chằng tìm thấy được
Hỏi ông tóc đen ư
Câu hỏi ngã đau ở ngay cửa miệng!