Đăng ngày 06/03/2016 16:27, số lượt xem: 862

Mãi mãi còn đây niềm kính yêu
Đợi trông hết sớm lại sang chiều
Quen thân một khắc tình nồng đượm
Một giấc mơ đời chẳng lãng phiêu...

6.3.2016 TH