Tuổi thơ quậy phá một cây
Nghịch đùa chọc ghẹo nên hay bị đòn
Thường ra ngồi vách khóc dòn
Lại thêm kiến cắn, lại còn bị sưng!