Yêu thương rồi cũng được lòng nhau
Xa vắng buồn vương xoá nỗi sầu
Lưu luyến ngân nga lời cảm xúc
Dạt dào lay động mối thương đau
Quên đi năm tháng hồn sương cũ
Giữ lại đêm nay giấc mộng đầu
Gắn bó trăm năm tình mộng ước
Thời gian còn đó mảnh trăng sao!