Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 07/07/2015 20:44, số lượt xem: 293

Nè bác tuần ơi có trúng đầu
Bọc xôi to tướng rớt vào đâu
Ngày mai vừa đúng mồng năm đó
Nhớ tránh ra xa kẻo bể đầu

Hỏi thăm một chút có sao không
Cái bọc to to gói giấy hồng
Ai trả ơn tuần nghe hậu hĩnh
Để phần tui nhé có phần không?

19.6.2015 TH