Chưa có đánh giá nào
3 người thích
Đăng ngày 07/07/2015 07:59, số lượt xem: 328

Dẫu xa nhau vẫn vững lòng
Để cho hai nhánh con sông hợp chiều
Để cho bến chẳng cô liêu
Để con thuyền mộng chẳng nghèo ý thơ

Ngân nga câu hát ầu ơ
Ru mình cho hết bơ vơ nghĩa tình
Vẹn toàn hai chữ đinh ninh
Dẫu xa cách thế chúng mình vẫn vui.

14/6/2015 Thi Hoàng