Chưa có đánh giá nào
4 người thích
Đăng ngày 24/02/2016 19:41, số lượt xem: 471

Chia tay mà cứ ngẩn ngơ
Ước chi có được vài giờ nữa thôi
Toả lan thơm thảo nụ cười
Ngày thơ vui mãi cho đời thảo thơm.

22.2.2016 TH